Mirakel Kindercoaching (Albrandswaard) Rhoon - Poortugaal - Barendrecht      06-42318635
"Dat moment dat een kind zijn eigen kracht ervaart en ontdekt wat hij nog meer kan"

Succesvol Scheiden Nederland / Ouderverstoting / Oudervervreemding (PAS = Parental Alienation Syndrome)

In 2016 heb ik als ervaringsdeskundige (gescheiden ouder en stiefouder) de basistraining "Kind in (v)echtscheiding" gevolgd. Hierin zijn de volgende onderwerpen aan bod gekomen zodat ik zowel kind als ouders kan ondersteunen:

* Feiten en cijfers

* Hoe ontstaat een scheiding?

* Rouwproces

* Emoties en neutralisatie

* Communicatie(stijlen) en taal

* Verlieservaring van kinderen

* Jonge kinderen en scheiding

* Basisschoolkinderen

* Pubers en scheiding

* Top tips voor ouders

 

 

PAS

Wat is ouderverstoting?
Van ouderverstoting is sprake als een kind een ouder, waarmee het kind voorheen een goede relatie had niet meer wil zien. Ouderverstoting is onderdeel van het beëindigen van de relatie tussen ouders. Soms manifesteert ouderverstoting zich pas jaren na de feitelijke scheiding.

Ouderverstoting overkomt vaders en moeders.  De veroorzaker is de ouder die het meest invloed op het kind uitoefent.  We noemen dit de “binnen-ouder”. Deze ouder houdt het kind weg bij de andere ouder en oefent (steeds meer) invloed uit op het kind. Vaak zien wij een symbiotische relatie tussen de binnen-ouder en het kind.
De ouder die wordt buitengesloten noemen wij de “buiten-ouder”. Deze ouder heeft steeds minder invloed op het kind en diens opvoeding. De binnen-ouder moedigt de afwijzing bij het kind aan door negatieve informatie over de buiten- (gesloten) ouder met het kind te delen. Deze manipulatie zorgt voor veel onrust voor het kind. Er ontstaat een ongezonde binding met één ouder, de binnen-ouder. De buiten-ouder en diens familie worden buitengesloten. Het kind wordt hierdoor gedwongen een keuze te maken tussen ouders. Het kind uit zich (extreem) negatief over de buiten-ouder.

Er zijn 3 niveaus van ouderverstoting.
Het is normaal dat kinderen een milde vorm van ouderverstoting kunnen vertonen in de eerste maanden nadat de scheiding van de ouders is aangekondigd. Dit heeft een tijdelijk karakter en wordt verholpen door goede afspraken tussen ouders, door goede voorlichting, psycho-educatie, bemiddeling of mediation.
De matige vorm wordt gekenmerkt door de emoties van de binnen-ouder, waarbij het kind in deze emotie meegaat en zich negatief en oordelend gaat uiten over en naar de buiten-ouder. Wanneer het kind contact heeft met de buiten-ouder, laat het kind geen genegenheid zien en is erg teruggetrokken en terughoudend. Het herkennen, erkennen en werken met deze speciale doelgroep (kinderen en ouders) vraagt om goed opgeleide professionals en juristen.
Bij de ernstige vorm van ouderverstoting is de binnen-ouder, onbewust of bewust, bezig met het ‘programmeren’ van het kind en krijgt hierbij steun van de omgeving. Het kind is vijandig tegenover de buiten-ouder, weigert contact met deze ouder en geeft geen blijk van schuldgevoelens over zijn/haar gedrag en de uitgesproken minachting naar deze ouder. Interventie en hulp voor het kind kan alleen als het kind beschermd wordt tegen deze ‘programmerende’ binnen-ouder en er voortvarend wordt ingezet op herstel van de band met de buiten-ouder. Beide ouders hebben naar ons idee, los van elkaar professionele hulp nodig om te leren omgaan met het kind als ouders, naast aparte hulpverlening voor het kind.

Ouderverstoting is kindermishandeling. Het verstoten van een ouder is belemmerend voor de sociale en emotionele ontwikkeling van het kind. Het kind beleeft de binnen-ouder als 100% positief onder druk van de omgeving. Dit is de manier waarop een kind omgaat met een intern loyaliteitsconflict. Het kind leert dat het niet van beide ouders mag houden en die een plek mag leren geven in het leven. Hierdoor ontstaat een grote kans op kinderen die opgroeien tot volwassenen die:


• Zwart/wit denken
• moeite hebben met het vertrouwen van anderen
• een laag gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen hebben
• moeite hebben met intieme relaties en het in stand houden van relaties
• meer kans lopen om zelf een scheiding mee te maken
• problemen hebben met autoriteiten
• zelf verstoten of ‘programmerende’ ouder worden

Bron: defamilieacademie.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

UA-86103071-1
Opbellen
E-mail